Echte werkplekmetingen. Echt bewijs.

Wat je meet en welke cijfers je nodig hebt hangt van je werkplekstrategie af en de beslissingen die je wilt nemen.

Waarom de bezettingsgraad van werkplekken meten?

Wil je vierkante meters of kosten besparen? Heb je meer ruimte nodig voor projecten of voor de uitbreiding van afdelingen? Misschien is er behoefte aan renovatie van de werkomgeving en wil je een inspirerende werkplek creëren, die medewerkers ondersteunt in de werkprocessen en het samenwerken beter faciliteert. Verloopt de huurtermijn binnenkort en kijk je naar alternatieven? Of overweeg je flexibel werken te implementeren en heb je inzicht nodig om dat werkbaar te maken?

Objectieve data zorgt voor het inzicht om de juiste beslissing te nemen om de werkplek te verbeteren.

Plattegronden

Heldere plattegronden en inventarisaties om controle te houden over wat je aan faciliteiten hebt en waar het zich bevindt.

Meer informatie

Bezettingsgraadmeting

Meet het daadwerkelijk gebruik van de werkplekomgeving.

Meer informatie

Activiteiten analyses

Creëer inzicht in de activiteiten van medewerkers en hoe deze zich tot elkaar verhouden om de optimale verdeling aan werkplektypen te bepalen.

Meer informatie

Dashboard

Alle actuele feiten en cijfers bij elkaar voor een dwarsdoorsnede van de organisatie.

Meer informatie

Benchmark

Begrijp beter hoe jouw organisatie werkt door feiten en cijfers te vergelijken met andere organisaties.

Meer informatie

Vragenlijst

Ontdek wat medewerkers vinden van hun werkplek en hoe deze hen ondersteunt in het werk.

Meer informatie

Hoe wij werken

Door een combinatie van zelf ontwikkelde systemen, processen en technieken, helpen wij jou het gebruik van de werkomgeving begrijpen. Samen kijken wij hoe de verzamelde data van invloed kan zijn op het verbeteren van je werkomgeving en ontwikkelen wij een rapportage op maat die jou en je collega's helpt onderbouwde beslissingen te nemen.

Neem contact op
/Plattegronden

Weten wat je hebt en waar het staat is essentiële informatie voor iedereen die verantwoordelijk is voor Facility Management in een organisatie.

Wij leveren heldere plattegronden en inventarisaties die je in je dagelijkse werkzaamheden ondersteunen bij het exploiteren van een kantoorgebouw. De plattegronden dienen tevens als bouwstenen voor communicatie, voorgenomen veranderingen en verbeteringen in de werkomgeving.

Een plattegrond helpt bij het visualiseren van beschikbare ruimte. Van werkplekken tot vergaderruimten en van faciliteiten tot opslagruimte. Een overzicht van de algemene lay-out van een etage, of voor verspreiding onder collega’s en projectteams. 

Een inventarisatie geeft je het inzicht in de aantallen en biedt de mogelijkheid de conditie van middelen vast te leggen. Dit inzicht geeft je de mogelijkheid je opties te evalueren op basis van objectieve data. Beslissingen rond verhuizing en renovaties worden daardoor gemakkelijker. Het geeft antwoord op vragen zoals: hoeveel plek hebben we nog? Hoeveel werkplekken en mensen bevinden zich op elke etage? Hoeveel opslagruimte in kasten is er beschikbaar? 

Toon meerSluit
/Bezettingsgraadmeting

Gemiddeld wordt een werkplek maar voor 45%-55% van de tijd gebruikt. De piek ligt zelfs maar op 68%. Terwijl vierkante meter prijzen weer volop stijgen, kunnen we op basis van dergelijke data beter gebruik maken van beschikbare ruimten, kosten besparen en de werkomgeving verbeteren.

Als werkplekken niet optimaal benut worden, hebben wij ze dan wel nodig? Kunnen collega’s deze werkplekken niet delen? Als medewerkers hun werkplek niet gebruiken, waar werken zij dan wel? Worden vergaderruimten wel efficient gebruikt? Zouden wij een flexibele werkomgeving moeten overwegen? bezettingsgraadmeting

Een bezettingsgraadmeting verzamelt en rapporteert informatie die antwoord geeft op deze vragen en helpt je plannen te maken. Plannen die gebaseerd zijn op daadwerkelijke feiten en cijfers. Voor een benutting- of bezettingsgraadmeting kunnen verschillende technieken worden gebruikt. Fysieke observaties leveren meer informatie op dan het monitoren van het gebruik met sensor technology (lees hier meer over bij activiteiten analyses). Sensoren, badges of aan iBeacon gekoppelde smartphone applicaties hebben elk hun voor- en nadelen in het in kaart brengen van de bezetting en benutting.

Wij bieden de verschillende manieren en technologieën aan zodat je per etage, per type werkplek, per afdeling of team inzage hebt in het daadwerkelijk gebruik. Zo kun je bijvoorbeeld de juiste analyse maken die nodig is om de beste beslissing te nemen in het creëren van de ideale werkplek. bezettingsgraadmeting.

Toon meerSluit
/Activiteiten analyses

De wereld en de manier waarop wij werken verandert continue. Een effectieve werkomgeving verbindt en ondersteunt de activiteiten en taken die mensen uitvoeren om hun werk te doen. Deze hebben rechtstreeks effect op de doelstellingen van de organisatie en haar cultuur.

Een goede werkplekstrategie begint met begrip over hoe mensen werken binnen de organisatie. Werken zij zelfstandig? Werken zij veel samen? Zijn er veel formele overleggen of vindt het overleg ‘gewoon’ plaats in de gangen, bij het bureau of bij het koffieapparaat?

Hebben sommige teams een vast pakket aan activiteiten? Elke dag? De gehele dag? Welke teams spenderen veel tijd buiten het kantoor, onderweg? Welke ondersteuning hebben zij nodig? Nu en in de toekomst? 

Door fysieke observaties uit te voeren naar het daadwerkelijk gebruik van de werkomgeving en medewerkers de juiste vragen te stellen, verzamelen wij de data die inzicht verschaft voor het opstellen van een werkplekstrategie. Actuele informatie die je helpt de focus te houden op aankomende veranderingen en beslissingen te nemen die de werkplek verbetert. 

Toon meerSluit
/Dashboard

Het meten van de werkomgeving betekent grote hoeveelheden data. De daadwerkelijke waarde volgt uit de analyse en vergelijking van deze feiten en cijfers.

Een dashboard versimpelt data en geeft je inzicht op hoofdlijnen en in detail waar nodig. Een dwarsdoorsnede van actuele informatie en aandachtspunten in één duidelijk overzicht. Geïdentificeerde patronen die ingezet kunnen worden bij veranderingstrajecten. Ratio's die vergelijkingen mogelijk maken tussen werkplek- en vergaderruimte gebruik.

Wij ontwikkelen een hoogwaardig dashboard zodat je altijd de juiste feiten en cijfers bij de hand hebt. Log simpelweg in op onze online omgeving en je kunt de laatste metingen inzien, trends herkennen, zien of de verwachte gedragsverandering effect heeft of snel ingrijpen.

Voor lange termijn klanten bevat dit dashboard een direct vergelijking tussen eerdere metingen. Werkplek-intelligentie, historisch opgebouwd, klaar om je te assisteren bij beslissingen die er toe doen. 

Toon meerSluit
/Benchmark

Hoe verhouden de prestaties van de werkplek zich tot de exploitatiekosten en zijn die vergelijkbaar met andere organisaties of locaties? Op welke trede van werkplek-volwassenheid bevindt de organisatie zich? Staan de kosten per werkplek en de medewerkerstevredenheid met elkaar in verhouding? Moet je vierkante meters reduceren, ruimte maken of beter benutten? Wat is eigenlijk een 'goede' vergaderruimte bezetting en benutting?

Begrijpen hoe je de data kunt toepassen zorgt voor focus en geloofwaardigheid in de gesprekken met hoger management en betrokkenen. Het inzicht en de verbetering van de werkomgeving geeft je een concurrentievoordeel op basis van kosten, maar draagt ook bij aan de merkwaarden en het aantrekken van talent. 

Onze Measuremen voeren dagelijks werkplek bezettingsgraad metingen uit, overal ter wereld. Onze voortdurend groeiende database met prestaties van werkplekken draagt bij aan de kennis en werkplek-strategieën van onze klanten. 

Wij zijn in staat deze kennis te delen met niet alleen onze klanten, maar ook met facility management, real estate en human relations professionals. Dit zodat kosten bespaard kunnen worden, maar ook de medewerkerstevredenheid en zelfs gepercipieerde productiviteit stijgt.

Toon meerSluit
/Vragenlijst

Wat mensen vinden van hun werkplek en welke activiteiten zij daar uitvoeren, sluiten niet altijd aan op elkaar. Kennis over de werkplek-prestaties aan de hand van het daadwerkelijk gebruik kan verrijkt worden door de medewerkers de juiste vragen te stellen.

Samen met de Hanze Hogeschool Groningen hebben wij MyPlace2Work ontwikkeld. Deze krachtige vragenlijst is zorgvuldig samengesteld om de persoonlijke behoefte en werkplek-voorkeuren in kaart te brengen en deze te toetsten aan het daadwerkelijk gebruik van de werkplekken.   

De online vragenlijst vraagt medewerkers naar hun werkplek-voorkeuren, maar ook naar de ondersteuning die hun functie van de werkplek vraagt en welke invloed persoonlijke karaktereigenschappen heeft op de werkplekbeleving.

De vragenlijst benadert hen als individuen en verzorgt een individuele terugkoppeling, die bewustwording over het eigen gedrag en het effect op daadwerkelijk gebruik inzichtelijk maakt. Als organisatie geeft het inzicht in de opbouw van de organisatie en de verhouding tussen persona’s. 

Toon meerSluit