Méét heet vanaf nu: Measuremen

Nieuwe naam benadrukt internationale karakter

 

Méét heeft een nieuwe naam: Measuremen. Méét brengt sinds 2004 het daadwerkelijke gebruik van kantoorgebouwen in kaart door gegevens te verzamelen over werkplekbezetting. Met de nieuwe naam legt méét de nadruk op verdere internationale uitbreiding, op haar verbrede dienstverlening, en zet ze haar meettalenten centraal: Measuremen.

 

Optimale werkomgeving creëren

Measuremen verzamelt data over de bezetting van werkplekken, over het soort activiteiten van medewerkers op een werkplek, en over hun beleving. Ook meet Measuremen het gedrag van medewerkers. Bijvoorbeeld of, en hoe zij gebruik maken van faciliteiten – vergaderzaal, sanitair, restaurant – en waar behoefte aan is. De gegevens helpen organisaties om de meest optimale werkomgeving te creëren voor elke medewerker.

 

Huisvestingsstrategie

Huisvesting is een grote kostenpost voor een kantoorhoudende organisatie. De data die Measuremen verzamelt, helpen organisaties een passende huisvestingsstrategie ontwikkelen; met de juiste mix van stilte- en overlegwerkplekken en een efficiënte inzet van vierkante meters. Een strategie die aansluit bij de praktijk. En die zorgt voor de juiste inzet van activiteit gerelateerd werken. Ook kunnen organisaties dankzij benchmarks beter beslissingen nemen.

 

Client portal

Measuremen geeft géén advies. Het meet, analyseert en legt verbanden. Deze objectieve gegevens zijn voor klanten in te zien via een portal. Bewustwording is de eerste stap in verandering van gedrag. Bovendien biedt de client portal een objectief spreekstuk waarmee gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar is.

Het gebruik van kantoren verandert continue. Bijvoorbeeld door ICT en robotisering. Daarom is het belangrijk om te monitoren. Door metingen te herhalen kunnen bedrijven volcontinu optimaliseren.

 

Internationaal

Met vestigingen in Brussel en London werkt Measuremen al enige tijd internationaal. Op dit moment is het bedrijf actief in twaalf landen, onder andere in Australië, Verenigde Arabische Emiraten, Turkije, Roemenië, Duitsland, Spanje en Engeland. In 2025 wil Measuremen wereldwijd zelfs 10 miljoen werkplekken aantoonbaar hebben verbeterd. (Tot nu toe zijn dat er meer dan 250.000.)

 

Over Measuremen

Measuremen meet en analyseert het gebruik van werkplekken op kantoren. Het geeft inzicht in gedrag en beleving van medewerkers. De meettalenten – Measuremen (young professionals) – bedienen bezetting- en gebruiksmetingen, in combinatie met sensortechnologie, enquêtes en apps om gedrag en beleving te meten. Measuremen werkt direct voor organisaties en voor adviserende huisvestingsorganisaties. Haar doel is werkomgevingen aantoonbaar te verbeteren en zo waarde te creëren voor opdrachtgevers.